Senaste kommentarer

  Arkiv

  Kategorier

  • Inga kategorier

  Pistolskytteklubben

  Bollnäs Pistolskytteklubb bildades 1958. Skjutbanan låg då vid Kilsbacken, norr om centrala Bollnäs. Från början med bara 15 skjutplatser och enbart fasta målställningar samt skjutplats på 30 meters avstånd för skytte på den gamla nationella pistoltavlan.

  Närheten till centrum och bebyggelse gjorde att skjutbanan började ifrågasättas av de närboende redan under 1970-talet. Vi började då leta efter en annan möjlig placering. Många alternativ prövades, innan vi i Eriknäsbo fann den plats vi trodde på.

  Under 1989 började så byggandet av dagens skjutbanor. 1991 invigdes dessa i samband med Sportskytte-SM 25 och 50 m.

  Föreningens målsättning är att våra anläggningar skall ha kapacitet för stora nationella och internationella tävlingar. Denna vår målsättning gör att vi har en god relation till kommunen och att vi alltid känner ett stöd för det vi gör.

  Därför utvecklar vi också hela tiden anläggningarna. Vi har bland annat byggt en samlingslokal, toalettbyggnad, garage och en vapenförvaring. Det sista främst för att möta myndigheternas krav men också för att kunna tillgodose skyttarnas behov av säker vapenförvaring under tävlingar.

  Förutom de olika banskyttegrenarna på 25- och 50 m-banorna kan vi bedriva alla typer av fältskytte i den fältskytteterräng vi förfogar över.

  Många större och mindre tävlingar har arrangerats under årens lopp, både i föreningens och kretsens regi. Nämnas kan SM Gevär 50 m för damer och juniorer 1992, ÖSM fält 1993, Sportskytte-SM 1995, ÖSM precision 1997, nationella SM 1998 och 2006 samt vår egen tävling Bollnäsfejden varje år sedan banan byggdes. Senaste större tävling var ÖSM fältskjutning i år (2015).

  På Svenska Pistolskytteförbundets uppdrag bedrev vi åren 1999-2002 utbildning gentemot Estland och Lettland, finansierat med uppdragspengar från Försvarsmakten.

  Likaså bedrev vi åren 2002-2005 internationella utbildningar för ungdomar och ledare från Sverige, Danmark, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Dessa utbildningar har finansierats med medel från Gustav V:s jubileumsfond.

  En anläggning som vår har naturligtvis inte kommit till av sig själv. Utan medlemmarnas alla timmar av ideellt arbete hade vi förmodligen inte haft någon skjutbana alls.

  Idag har vi ca 85 medlemmar i alla åldrar, både män, kvinnor, flickor och pojkar.

  Vår verksamhet bedrivs vid Eriknäsbo under sommarhalvåret och i Sporthallen under vintern.

  Varje tisdag och torsdag 18 – 20 har vi träning.

  Under helgerna tävlar vi, både internt och utanför föreningen.

  Kom med Du också!